Pracownia Zasobów Sprzętowo-Programowych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725

Zadania i usługi:

 

  • prowadzenie inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych na uczelni
  • doradztwo w zakresie zakupów oprogramowania (łącznie z realizacją)
  • zakupy ogólnouczelnianych pakietów licencji
  • nadzór nad formalnymi aspektami realizacji wniosków LAN i podobnych
Kierownik - mgr Maria Jolanta Szelatyńska

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 211
tel.: 56 611-2741
e-mail: Jolanta.Szelatynska@umk.pl

Pracownicy

referent: mgr Dorota Matjaszek
pok.: 211
tel.: 56 611-2745
e-mail: Dorota.Matjaszek@umk.pl