Pracownia Zasobów Informacyjnych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725
e-mail: www@umk.pl

Zadania i usługi:

  • utrzymywanie i rozwijanie serwisu WWW uczelni i wybranych jednostek UMK;
  • adaptacja nowych technologii w zakresie usług informacyjnych dla potrzeb uczelni;
  • nadzór nad jednorodnością elektronicznych serwisów informacyjnych jednostek UMK.
Kierownik - dr Tomasz Wojciechowski

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 204a
tel.: 56 611-2739
e-mail: Tomasz.Wojciechowski@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr Danuta Deka
pok.: 209
tel.: 56 611-2759
e-mail: Danuta.Deka@umk.pl
informatyk: inż. Mateusz Janicki
pok.: 209
tel.: 56 611-2729
e-mail: mjanicki@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Artur Sikora
pok.: 209
tel.: 56 611-2749
e-mail: Artur.Sikora@umk.pl