Pracownia Sieci Lokalnych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725

Zadania i usługi:

 

  • zarządzanie komputerami PC w UCI i niezbędnymi usługami uzupełniającymi;
  • obsługa stanowisk powszechnego dostępu do sieci;
  • na podstawie odrębnych umów: obsługa sieci lokalnej i komputerów osobistych w wybranych jednostkach UMK.
  • prowadzenie usługi "helpdesk", w tym interwencji u użytkowników;
Pracownicy

starszy informatyk: mgr Michał Burzański
pok.: 305
tel.: 56 611-27-57
e-mail: Michal.Burzanski@umk.pl
informatyk: licencjat Agnieszka Czarkowska
pok.: 305
tel.: 56 611-27-64
e-mail: Agnieszka.Czarkowska@umk.pl
starszy informatyk: inż. Szymon Mendyka
pok.: 305
tel.: 56 611-2762
e-mail: goliat@umk.pl
starszy informatyk: mgr inż. Tadeusz Sosnowski
pok.: 305
tel.: 56 611-2763
e-mail: tedso@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Iwona Zięba
pok.: 207
tel.: 56 611-2737
e-mail: Iwona.Zieba@umk.pl