Pracownia Obsługi Technicznej

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725

Zadania i usługi:

utrzymanie okablowania sieci komputerowej, elektrycznej i klimatyzacyjnej w obszarze działania UCI (w tym w punktach powszechnego dostępu do sieci) oraz w wybranych jednostkach (na podstawie odrębnych umów).

Kierownik - mgr inż. Jerzy Bracha

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 51
tel.: 56 611-2747
e-mail: Jerzy.Bracha@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr Łukasz Cichocki
pok.: 303
tel.: 56 611-2756
e-mail: Lukasz.Cichocki@umk.pl