Pracownia Komputeryzacji Toku Nauczania

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725

Zadania i usługi:

 

  • rozwijanie i koordynacja wydziałowych i centralnych systemów wspomagających obsługę toku nauczania.
  • wdrażanie rozwiązań zaakceptowanych przez konsorcja ogólnopolskie
  • opracowywanie i wdrażanie tymczasowych rozwiązań automatyzujących pracę dziekanatów
Kierownik - mgr Mariusz Czerniak

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 201
tel.: 56 611-2731
e-mail: Mariusz.Czerniak@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: dr Aleksandra Boniewicz
pok.: 202
tel.: 56 611-2758
e-mail: Aleksandra.Boniewicz@umk.pl
starszy informatyk: Miłosz Kuźma
tel.: 56 611 2080
e-mail: mkv@umk.pl
informatyk: Łukasz Pawłowski
tel.: 56 611-4969
e-mail: lpawlowski@umk.pl
starszy informatyk: dr Dariusz Skrenty
pok.: 201
tel.: 56 611-2732
e-mail: Dariusz.Skrenty@umk.pl
informatyk: mgr Krzysztof Umiński
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 5
tel.: 56 611-20-78
e-mail: uminski@umk.pl