Laboratorium TORMAN

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2765

Zadania i usługi:

 

  • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sieciową MSK TORMAN;
  • utrzymanie łączności zewnętrznej MSK TORMAN;
  • udział w ogólnopolskich projektach związanych z technologiami transmisyjnymi (np. przekazywanie głosu, obrazu, telefonia internetowa);
  • koordynacja przydziału adresów internetowych;
  • na zasadzie odpłatności: prowadzenie komercyjnych serwisów WWW, poczty elektronicznej itp.
Kierownik - mgr Kamil Ksiądz

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 302
tel.: 56 611-2760
e-mail: Kamil.Ksiadz@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr Mateusz Krawczyk
pok.: 301
tel.: 56 611-2752
e-mail: Mateusz.Krawczyk@umk.pl
specjalista inżynieryjno-techniczny: Przemysław Przyborowski
pok.: 301 b
tel.: 56 611-2751
e-mail: Przemyslaw.Przyborowski@umk.pl