Dział Informatycznych Zamówień Publicznych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Kierownik - licencjat Agata Taflińska

pok.: 211
tel.: 56 611-2741
e-mail: agata.taflinska@umk.pl

Pracownicy

starszy specjalista: mgr Beata Budrewicz-Grabiało
pok.: 211
tel.: 56 611-2765
e-mail: beata023@umk.pl
referent: mgr Dorota Matjaszek
pok.: 211
tel.: 56 611-2745
e-mail: Dorota.Matjaszek@umk.pl