Administracja UCI

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

tel.: 56 611-2750
fax: 56 611-2725

Pracownicy

starszy specjalista informatyk: dr Tomasz Wolniewicz
pok.: 205
tel.: 56 611-2750, 56 622-4429
e-mail: twoln@umk.pl

SEKRETARIAT UCI

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Pracownicy

specjalista: Magdalena Migdalska
pok.: 204
tel.: 56 611-2750
e-mail: Magdalena.Migdalska@umk.pl
referent: mgr Dagmara Szewczyk
e-mail: dszewczyk@umk.pl