IMP - zarchiwizowanie najstarszych listów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Poniżej przedstawiony jest sposób przesunięcia najstarszych listów z skrzynki odbiorczej do archiwum. Archiwizowanie wiadomości w przypadku innych folderów pocztowych odbywa się analogicznie.

 • Wybieramy z górnego menu pozycję "Foldery". 
  IMP archiwizowanie najstarszych foldery.jpg
 • Wybieramy opcję "Pokaż niesubskrybowane" (jeśli jest dostępna), aby zobaczyć wszystkie istniejące foldery. 
  IMP archiwizowanie najstarszych pokaz-niesubskrybowane.jpg
 • Rozwijamy opcję "Wybierz akcję:" i wybieramy pozycję "Utwórz folder". 
  IMP archiwizowanie najstarszych utworz-folder.jpg
 • Podajemy nazwę nowego folderu i potwierdzamy wybierając "OK". 
  IMP archiwizowanie najstarszych nazwa-folderu.jpg
 • Wybieramy folder "INBOX". 
  IMP archiwizowanie najstarszych inbox.jpg
 • Wybieramy symbol trójkąta przy opcji "Lp", aby posortować listy w kolejności od najstarszego do najnowszego. 
  IMP archiwizowanie najstarszych sortuj-po-lp-odwrotnie.jpg
 • Zaznaczamy listy do przesunięcia do archiwum. 
  IMP archiwizowanie najstarszych zaznacz-do-przeniesienia.jpg
 • Rozwijamy opcję "Wiadomości do" i wybieramy pozycję z nazwą utworzonego powyżej folderu archiwum. 
  IMP archiwizowanie najstarszych wiadomosci-do.jpg
 • Wybieramy opcję "Przenieś".
  IMP archiwizowanie najstarszych przenies.jpg
 • Wybieramy opcję "Wyczyść usunięte", aby usunąć przeniesione listy. 
  IMP archiwizowanie najstarszych wyczysc-usuniete.jpg
 • Po skończeniu archiwizowania wybieramy symbol trójkąta przy opcji "Lp", aby posortować listy w kolejności od najnowszego do najstarszego. 
  IMP archiwizowanie najstarszych sortuj-po-lp.jpg