IMP - usunięcie największych listów ze skrzynki odbiorczej

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

 • Do skrzynki odbiorczej przechodzimy po zalogowaniu i wybraniu z lewego panelu nazwy folderu "Odebrane". 
  Webmail-porzadkowanie-krok1.png
 • Wybieramy opcję "Rozmiar", aby posortować listy w kolejności od największego do najmniejszego. 
  Webmail-porzadkowanie-krok2.png
 • Spośród największych listów zaznaczamy te, które chcemy usunąć. 
  Webmail-porzadkowanie-krok3.png
 • Z górnego menu klikamy opcję "Usuń".
  Webmail-porzadkowanie-krok4.png
 • Z menu "Inne" wybieramy opcję "Wyczyść usunięte", aby całkowicie usunąć zaznaczone listy. (W przypadku ustawionego Kosza - należy wybrać "Opróżnij Kosz" po rozwinięciu menu, które się pojawi po kliknięciu na folder "Kosz")
  Webmail-porzadkowanie-krok5.png
 • Powtarzamy powyższą procedurę, aż usuniemy wszystkie niepotrzebne duże listy.
 • Po skończeniu usuwania klikamy na nagłówek "Data", aby posortować listy w kolejności od najnowszego do najstarszego. 
  Webmail-porzadkowanie-krok6.png
 • Jeżeli kierunek sortowania jest niewłasciwy - można go zmienić klikając na strzałkę z boku nagłówka "Data".
  Webmail-porzadkowanie-krok7.png