IMP - przekierowanie poczty

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Należy wybrać filtr "Przekaż" i podać adresu e-mail na który mają być przekazywane wiadomości. Filtr zostanie uaktywniony po kliknięciu guzika "Zapisz i uaktywnij". W zakładce "Ustawiania zaawansowane" można podać dodatkowe parametry, takie jak adresy e-mail które nie mają być brane pod uwagę.
Poczta przez www 10.jpg