IMP - opróżnienie kosza

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

W zależności od wybranych ustawień i używanych programów kosz może przyjmować nazwy: "Trash" lub "Kosz". Sposób redukcji zbędnej poczty dla wszystkich tych nazw jest podobny do przedstawionego poniżej.

  • Klikamy prawym przyciskiem pole "Kosz" na liście folderów (1) i następnie klikamy "Opróżnij" (2).
    Oproznianie kosza 01.png
  • Zatwierdzamy w oknie dialogowym klikając "OK".
    Oproznianie kosza 02.png
  • W prawym dolnym rogu pojawi się komunikat o opróżnieniu kosza.
    Oproznianie kosza 03.png