IMP - opróżnienie kosza

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

W zależności od wybranych ustawień i używanych programów kosz może przyjmować nazwy: "Trash" lub "Elementy usunięte". Sposób redukcji zbędnej poczty dla wszystkich tych nazw jest podobny do przedstawionego poniżej.

 • Wybieramy z górnego menu pozycję "Foldery". 
  IMP oproznianie kosza foldery.jpg
 • Wybieramy opcję "Pokaż niesubskrybowane" (jeśli jest dostępna), aby zobaczyć wszystkie istniejące foldery.
  IMP oproznianie kosza pokaz-niesubskrybowane.jpg
 • Wybieramy folder "Trash". 
  IMP oproznianie kosza trash.jpg
 • Rozwijamy opcję "Wybierz:" i wybieramy pozycję "Wszystko". 
  IMP oproznianie kosza wybierz-wszystko.jpg
 • Rozwijamy opcję "Zaznacz jako:" i wybieramy pozycję "Usunięte". 
  IMP oproznianie kosza zaznacz-jako-usuniete.jpg
 • Wybieramy opcję "Wyczyść usunięte", aby całkowicie usunąć zaznaczone listy.
  IMP oproznianie kosza wyczysc-usuniete.jpg
 • Powtarzamy powyższą procedurę, aż usuniemy wszystkie listy.