Goście - ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP

Kategorie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  adres SMTP POP/IMAP
goście mający konto na serwerze centralnym @v.umk.pl smtp.umk.pl pop.umk.pl
imap.umk.pl
  • W konfiguracji serwera poczty wychodzącej niezbędne jest ustawienie:
    • "serwer wymaga uwierzytelnienia",
    • "używaj tej samej nazwy użytkownika i hasła, co dla poczty wchodzącej".
  • Zaleca się, by serwer poczty używał bezpiecznego połączenia (w szczególności dotyczy to komputerów zlokalizowanych poza siecią UMK) - służy do tego opcja
    • "serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL".
  • Zaleca się stosowanie wysyłania przez port 465 (smtps) zamiast 25.
  • Zaleca się, by usługi IMAP i POP korzystały z bezpiecznego połączenia (port 993, zamiamiast 143 dla IMAP; port 995 zamiast 110 dla POP3).