Goście - Internet w domu studenckim

Kategorie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Jeśli nie posiadasz konta w sieci UMK, w celu korzystania z internetu w Domu Studenckim należy skontaktować się z kierownikiem Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich (Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich).