Goście - Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Kategorie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Osoby, które nie posiadają konta na serwerze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a będą korzystać z APD w zakresie:

  • dodanie pracy doktorskiej,
  • dodanie recenzji pracy doktorskiej,

nie muszą wnioskować o otwarcie konta gościa.

Wystarczy, aby skontaktowały się z właściwym dziekanatem obsługującym postępowanie i podały adres email poczty służbowej w instytucji zewnętrznej.

Na podstawie tych danych zostanie stworzone w APD konto tymczasowe, a link dostępowy zostanie przekazany na wskazany adres email.