Gaussian

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Gaussian jest pakietem programów służących do obliczeń w zakresie chemii kwantowej.

Aktualnie mamy zainstalowane oprogramowanie Gaussian 98 oraz Gaussian 03.

Gaussian 98

Przykładowe skrypty do uruchamiania Gaussiana 98 pod kontrolą systemu kolejkującego SGE znajdują się w katalogu /scratch/example/SGE/gaussian98_example.

Ustawiając zmienne środowiskowe: 

% setenv g98root /opt/Apps/GaussianA7
% source $g98root/g98/bsd/g98.login

można uruchomić system pomocy 

% ghelp

Gaussian 03

Przykładowe skrypty do uruchamiania Gaussiana pod kontrolą systemu kolejkującego SGE znajdują się w katalogu /scratch/example/SGE/gaussian03_example.

Ustawiając zmienne środowiskowe: 

% setenv g03root /opt/Apps/Gaussian03
% source $g03root/g03/bsd/g03.login

można uruchomić system pomocy

% ghelp
  • Dokumentacja do programu dostępna jest w wersji on-line.
  • Osoby korzystające z programu Molden w inpucie do programu Gaussian 03 muszą umieścić dodatkowe opcje:
    gfinput IOP(6/7=3)

Uwaga Gaussian 03 skompilowany został na platformie 64-bitowej, dlatego też system pomocy ghelp dostępny jest wyłącznie na maszynie node16.