Filtr antyspamowy - Outlook Express

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Po uruchomieniu programu Outlook Express ze skonfigurownym kontem (konto na serwerze w UCI) wykonujemy kolejno:

 • z menu wybieramy Narzędzia | Reguły wiadomości | Poczta ,
  Filtr outlook 01.jpg
 • w oknie Reguły wiadomości dodajemy nową regułę poczty, klikając zakładkę Reguły poczty i klawisz Nowa...
  Filtr outlook 02.jpg
 • w oknie Nowa reguła poczty zaznaczamy warunek Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy oraz zaznaczamy akcję Przenieś ją do folderu.
  Filtr outlook 03.jpg
 • następnie należy uzupełniamy opis reguły ( punkt 3) klikając odpowiedni link znajdują się okreslone wyrazy
  Filtr outlook 04.jpg
 • w oknie Wpisywanie określonych wyrazów wpisujemy frazę *SPAM* następnie Dodaj i Ok
  Filtr outlook 05.jpg
 • oraz uzupełniamy opis reguły ( punkt 3) klikając link folderu
  Filtr outlook 06.jpg
 • w oknie Przenoszenie wybieramy Foldery lokalne oraz Nowy folder
  Filtr outlook 07.jpg
 • oraz wpisujemy Nazwę folderu docelowego np. SPAM.
  Filtr outlook 08.jpg
 • aby zakończyć 4 razy po kolei potwierdzamy Ok