Eset Smart Security

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Eset Smart Security - przedłużenie licencji do roku 2017

UMK przedłużył ważność posiadanej licencji do grudnia 2017.

Uniwersytet dysponuje licencją na ESET Smart Security Business Edition dla 5000 komputerów, ważną do dn. 11.12.2017 r.

Informacji na temat instalacji pakietu udziela Helpdesk UCI - tel. 56-611-27-27.
Pakiet instalują pracownicy UCI.

UWAGA! Licencja obejmuje wyłącznie komputery będące własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (czyli posiadające numer inwentarzowy UMK).