Eset Smart Security

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eset Smart Security - przedłużenie licencji do roku 2020

UMK przedłużył ważność posiadanej licencji do grudnia 2020.

Uniwersytet dysponuje licencją na ESET Endpoint Security Suite dla 6000 komputerów, ważną do dn. 11.12.2020 r.

Informacji na temat instalacji pakietu udziela Helpdesk UCI - tel. 56-611-27-27.
Pakiet instalują pracownicy UCI.

UWAGA! Licencja obejmuje wyłącznie komputery będące własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (czyli posiadające numer inwentarzowy UMK).

Informacje na temat poziomu wsparcia oferowanego przez ESET dla poszczególnych wersji produktu znajdują się na stronie [1]