DPGraph

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersytet posiada licencję na program DPGraph służący do wizualizacji wielowymiarowej zagadnień matematycznych i fizycznych.

Licencja upoważnia do:

  • korzystania z programu:
    • pracowników UMK w pracy i w domu,
    • studentów UMK na uczelni i w domu lub akademiku,
  • instalacji programu na wszystkich komputerach uczelni,
  • bezpłatnej aktualizacji,
  • dołączania do materiałów dydaktycznych CD-romów z kopią programu.

Instalacja

  • z listy subskrybentów należy wybrać (kliknąć) Nicolaus Copernicus University lub Uniwersytet Mikołaya Kopernika i odpowiedziec na polecenia instalatora.

Więcej informacji na temat programu DPGraph można znaleźć na stronie www.dpgraph.com