Blog:Zmiana limitu katalogów domowych studentów, doktorantów i org. studenckich

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Od 12.04.2016 zostaje zwiększony domyślny limit dla katalogów domowych dla studentów, doktorantów i organizacji studenckich na serwerze centralnym UMK. Domyślny limit obecnie będzie wynosił 100MB dla studentów i doktorantów, zaś dla organizacji studenckich 500MB.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej.