Blog:UMK pierwszy z federacyjnym dostępem do EBSCOhost

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Chcielibyśmy z przyjemnością ogłosić, że UMK, jako pierwsza instytucja w Polsce uzyskała dostęp do usług portalu EBSCOhost poprzez mechanizm tzw. "Federacyjnego Zarządzania Tożsamością". Nowy mechanizm logowania zauważycie Państwo tylko korzystając z EBSCO spoza terenu UMK i jedyną zauważalną różnicą będzie dodatkowe pytanie o zgodę na przesłanie do usługi pewnych danych i dopiero, jeżeli użytkownik tę zgodę wyrazi, to połączenie dojdzie do skutku. Decyzja użytkownika może być zapamiętana w przeglądarce, tak by w stosunku to danego usługodawcy, w przyszłości pytanie już się nie pojawiało.

Logowanie Federacyjne do EBSCOhost zapewnia anonimowość, przekazywana jest jedynie informacja o tym, czy użytkownik jest pracownikiem, czy studentem oraz stały identyfikator, nie zdradzający rzeczywistej tożsamości. Dzięki temu stałemu identyfikatorowi, w przyszłości będzie możliwość rozszerzenia obsługi użytkownika i wprowadzenie zapamiętywania ulubionych ustawień usługi.

Od wielu lat EBSCOhost, podobnie jak wszystkie czasopisma elektroniczne, był obsługiwany poprzez uruchomiony przez UCI mechanizm pośredniczący. Niestety, ostatnio coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy ten system pośredniczący wprowadza błędy, wynika to z rosnącej złożoności stron usług. UCI stara się modyfikować mechanizm pośredniczący, ale wymaga to dużego nakładu pracy, a czasami niestety jest nieskuteczne, dlatego model federacyjny, powszechnie stosowany na świecie, jest jedynym sensownym podejściem.

UCI, podobnie jak w przypadku eduroam, koordynuje powstawianie systemu logowania federacyjnego w Polsce. To, że EBSCO wyraziło zgodę na przystąpienie do polskiej federacji, zawdzięczamy przede wszystkim BU UMK, która od dłuższego czasu mocno na EBSCO naciskała, natomiast UCI wdrożyło techniczną obsługę nowego podejścia.

Logowanie federacyjne w praktyce sprowadza się do tego, że użytkownik, który chce skorzystać z usługi, wskazuje na stronie usługi swoją instytucję macierzystą, a następnie jest przekierowywany do strony logowania swojej instytucji. W wielu przypadkach (tak jak dla EBSCOhost) możliwe jest również skonstruowanie bezpośredniego odsyłacza, który najpierw wykona logowanie, a potem automatycznie powróci do strony usługi. Na UMK logowanie federacyjne jest zintegrowane ze stosowanym w usługach uniwersyteckich Centralnym Punktem Logowania.

Więcej informacji o mechanizmach autoryzowanego dostępu do usług zewnętrznych oraz stosowne regulaminy, znajdziecie Państwo na stronie: Zewnętrzne_usługi_autoryzowane