Blog:Serwis konferencyjny

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uczelniane Centrum Informatyczne UMK przygotowało internetowy Serwis konferencyjny. Jest to oprogramowanie mające na celu wsparcie organizatorów konferencji. Umożliwia ono miedzy innymi: dostosowanie wyglądu serwisu dla potrzeb konkretnej konferencji, obsługę wielojęzyczności, budowę stron informacyjnych i modyfikację menu, rejestrację użytkowników, przesyłanie abstraktów, obsługę opłat za konferencję, recenzowanie abstraktów, przygotowanie programu konferencji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Sytemu konferencyjnego prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie prezentujące możliwości tego oprogramowania.

Formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie odbędzie się w sali audytoryjnej (sala 8) Biblioteki Głównej UMK w dniu 3 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00.

Plan prezentacji:
10:00-10:20 - Ogólna prezentacja funkcjonalności systemu;
10:20-11:30 - System konferencyjny z punktu widzenia administratora, użytkownika i recenzenta;
11:30-12:00 - Dyskusja.