Blog:Polityka bezpieczeństwa Sieci Komputerowej UMK

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Zwracamy uwagę, że dotychczasowy Regulamin Sieci Komputerowej UMK został zastąpiony przez znacznie obszerniejszy dokument Polityka bezpieczeństwa Sieci Komputerowej UMK