Blog:Aktualizacja Centralnego Punktu Logowania

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Od wtorku 7.01.2014 Centralny Punkt Logowania UMK (CPL) działa na nowym, wydajniejszym serwerze UCI.

Jednocześnie została zaktualizowana wersja oprogramowania oraz zmodyfikowany sposób obsługi logowania.

Obecnie możliwe jest logowanie przy pomocy aliasów mailowych.
Przykładowo użytkownik dysponujący kontem xxxx@umk.pl oraz aliasem mailowym xxxxx.yyyyy@umk.pl może podczas logowania wpisać w polu identyfikator:
xxxx@umk.pl
lub
xxxxx.yyyyy@umk.pl

Niezależnie od postaci wprowadzonego identyfikatora, aplikacja, w której dokonano logowania, widzi użytkownika z jego nazwą główną, a nie aliasem.

Logowania przy użyciu identyfikatora zawierającego w polu domeny "uni.torun.pl" zmieniają automatycznie przyrostek "uni.torun.pl" na "umk.pl".

Nowością są również komunikaty informujące o problemach logowania, np. jeśli konto straciło ważność, czy gdy zostało zablokowane.