Absolwenci - Ogólne informacje

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Prawo do posiadania bezpłatnego konta na serwerze uczelnianym przysługuje wszystkim absolwentom UMK, którzy przystąpią do programu absolwent.

Korzyści wynikające z posiadania konta na serwerze UMK

  • dostęp do poczty elektronicznej o adresie nazwa_konta@abs.umk.pl,
  • korzystanie z sieci bezprzewodowej na terenie UMK.

Parametry konta

skrzynka pocztowa 250 MB
rozmiar jednorazowej przesyłki 30 MB

Zasady korzystania z absolwenckiego kont pocztowych

  1. Konta są wyłącznie kontami pocztowymi, tzn. uprawniają do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  2. Nie jest możliwe założenie konta o nazwie już istniejącej, ani o nazwie wyrejestrowanej wcześniej niż rok przed datą zakładania konta.
  3. Właściciel konta o nazwie xxx otrzymuje adres pocztowy xxx@abs.umk.pl. Nie jest możliwa zmiana tej nazwy, ani ustalenie aliasów.
  4. Jeśli użytkownik podczas zakładania konta zgłosił chęć przekierowania maili ze swojego konta studenckiego na konto absolwenckie, to takie przekierowanie działa do końca roku kalendarzowego.
  5. Przekierowywanie poczty z konta absolwenckiego na inny adres możliwe jest wyłącznie po zgłoszeniu chęci rezygnacji z konta. W takiej sytuacji poczta moze być przekierowywana przez okres 3 miesiecy od daty zgłoszenia.
  6. Konto nie używane przez 3 miesiące jest zamykane. Absolwent uzyskuje wówczas prawo ponownego założenia nowego konta, przy czym nowe konto musi mieć inną nazwę, a więc użytkownik uzyska nowy adres pocztowy.
  7. Niedopuszczalne jest wykorzystanie konta do celów komercyjnych, reklamowych, politycznych itp. oraz do rozpowszechniania treści i obrazów godzących w dobre imię Uniwersytetu.

Użytkownicy absolwenckich kont pocztowych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.