Instrukcja instalacji eduroam dla studentów UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2.png

Wybierz swoją wersję

Android
wersja 2.x
Android-logo.jpg
wersja 3.x
Android-logo.jpg
wersja 4.x
Android-logo.jpg
Apple
10.7 Lion
10.8 Mountain Lion
10.9 Mavericks
Giantapple.png
iOS
Bucket icon ios.png
MS Windows
XP
Xp logo 200.gif
Vista/W7
Wvista.png
W8(desktop)
W8.jpg
Mobile
Wmobile.jpg
WP8
W8.jpg
Linux
dowolny
Linux-logo2.jpeg
Symbian
wersja 9.1
Symbian.jpeg

Parametry sieci

Zaawansowani informatycznie użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować dostęp do sieci w oparciu o nastepujące parametry:

nazwa sieci eduroam
uwierzytelnianie WPA2/AES
identyfikator identyfikator@stud.umk.pl
lub
identyfikator@fizyka.umk.pl
hasło jak do konta
certyfikat główny pobierz