eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemie MacOS X 10.7 i nowszych: Historia wersji

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana