eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemie Android 6.x