Ważność danych uwierzytelniania wygasła

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Dlaczego widzę komunikat informujący o wygaśnięciu ważności danych uwierzytelniania?

Konta dla pracowników nieetatowych UMK, gości UMK lub konta dla organizacji studenckich mają ustawiony termin ważności konta. Jeśli termin ten zostaje przekroczony, wówczas możliwość korzystania z konta zostaje zablokowana.

Co zrobić, aby przedłużyć ważność konta?

Jeśli jesteś pracownikiem nieetatowym UMK, gościem UMK...

Należy złożyć wniosek dla konta pracowniczego (wersja PDF wersja DOC ) z zaznaczeniem opcji "o zmianę okresu ważności konta".

Gotowy wniosek prosimy przekazać do UCI - osobiście (p. 206, Dział Sieci Uniwersyteckiej UCI, Plac Rapackiego 1), pocztą wewnętrzną UMK lub, w przypadku osób zamiejscowych, przesyłką pocztową. We wniosku, który nie zostanie dostarczony osobiście do UCI, koniecznie należy podać telefon kontaktowy.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za konto organizacji studenckiej...

Należy poinformować Dział Sieci Uniwersyteckiej (accounts@uci.umk.pl, 56 611-27-36) o tym, że konto jest dalej wykorzystywane, wówczas termin ważności zostanie przedłużony o rok.

W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za konto konieczne będzie złożenie wniosku (wersja PDF wersja DOC ) informującego nas o tym fakcie.