Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany certyfikat osobisty wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

  • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
  • wybranych systemów zarządzania.

Certyfikat należy pobrać z serwera certyfikatów. Instalacja certyfikatu następuje automatycznie po kliknięciu nazwy pobranego pliku i kolejnym zaakceptowaniu wszystkich podpowiadanych ustawień.

W przypadku, gdy mamy już certyfikat VPN, wykonujemy następujące kroki:

  • Instalujemy klienta usługi OpenVPN, którego możemy pobrać pod adresem:
  • Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki zapisz link jako zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
    • plik konfiguracyjny (Vpn-uci-umk.ovpn).
    • główny certyfikat (UMK CA) i zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
  • Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć vpn-uci-umk.