Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Linia 11: Linia 11:
 
** Windows7/8/8.1: [https://build.openvpn.net/downloads/releases/latest/openvpn-install-latest-stable-win7.exe openvpn-install-latest-stable-win7.exe]
 
** Windows7/8/8.1: [https://build.openvpn.net/downloads/releases/latest/openvpn-install-latest-stable-win7.exe openvpn-install-latest-stable-win7.exe]
 
** strona pobrań producenta: [https://openvpn.net/community-downloads/ https://openvpn.net/community-downloads/]
 
** strona pobrań producenta: [https://openvpn.net/community-downloads/ https://openvpn.net/community-downloads/]
 +
** MacOS 10.x zalecamy pobranie aplikacji Tunnelblick [https://tunnelblick.net/downloads.html], wersja stable [https://tunnelblick.net/release/Tunnelblick_3.8.2_build_5480.dmg]
 
* Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
 
* Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
 
** plik konfiguracyjny ([https://skrypty4.uci.umk.pl/Download/Vpn-uci-umk.ovpn Vpn-uci-umk.ovpn]).
 
** plik konfiguracyjny ([https://skrypty4.uci.umk.pl/Download/Vpn-uci-umk.ovpn Vpn-uci-umk.ovpn]).

Wersja z 10:07, 24 mar 2020

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany certyfikat osobisty wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

  • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
  • wybranych systemów zarządzania.

Certyfikat należy pobrać z serwera certyfikatów. Instalacja certyfikatu następuje automatycznie po kliknięciu nazwy pobranego pliku i kolejnym zaakceptowaniu wszystkich podpowiadanych ustawień.

W przypadku, gdy mamy już certyfikat VPN, wykonujemy następujące kroki:

  • Instalujemy klienta usługi OpenVPN, którego możemy pobrać pod adresem:
  • Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki zapisz link jako zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
    • plik konfiguracyjny (Vpn-uci-umk.ovpn).
    • główny certyfikat (UMK CA) i zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
  • Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć vpn-uci-umk.