Instrukcja instalacji Tunnelblick MacOS: Historia wersji

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 10:28, 24 mar 2020Mgw@umk.pl (dyskusja | edycje). . (907 bajtów) (+907). . (Utworzono nową stronę "Pobieramy aplikację Tunnelblick [https://tunnelblick.net/downloads.html https://tunnelblick.net/downloads.html], zalecamy korzystanie z wersji stable, obecnie 3.8.2 [h...")