Utylizacja sprzętu

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego przeznaczonego do utylizacji: komputerów osobistych, monitorów, drukarek, sprzętu kopiującego itp.

Sprzęt przeznaczony do utylizacji należy przekazać wraz z przygotowanym przez jednostkę przekazującą sprzęt protokołem przekazania.

Wzór protokołu przekazania sprzętu do utylizacji

Termin odbioru sprzętu prosimy uzgodnić:

Jerzy Bracha
tel. 056 611 27 47
e-mail: Jerzy.Bracha@umk.pl