Usługi dawnego UCNTN

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  • Platforma Moodle
    Platforma e-learningowa do tworzenie własnych kursów, w których można udostępniać materiały studentom, komunikować się z nimi przez różne moduły (np.forum, czat) i sprawdzać ich wiedzę przez zadania i testy.