Licencje ogólnouniwersyteckie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersytet posiada ogólne licencje na następujące systemy: