Zespół Systemów Zarządzania Uczelnią

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725

Do zadań zespołu należy koordynacja centralnych, wydziałowych i instytutowych systemów informatycznych związanych z zarządzaniem uczelnią, prowadzeniem toku studiów, synchronizacją baz danych (np. dydaktycznej, bibliotecznej, itp.); nadzór nad składaniem wniosków i formalną stroną realizacji grantów LAN i podobnych.

PRACOWNIA KOMPUTERYZACJI ADMINISTRACJI UCZELNI

Gagarina 11, 87-100 Toruń

Kierownik - mgr Tomasz Piontek

pok.: 5
tel.: 56 611-44-19
e-mail: tomasz.piontek@umk.pl

Z-ca Kierownika - mgr Bogusława Pitulska

Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 5
tel.: 56 611-4777
e-mail: Boguslawa.Pitulska@umk.pl

Pracownicy

starszy informatyk: mgr inż. Rafał Błachnio
pok.: 5
tel.: 56 611-4382
e-mail: Rafal.Blachnio@umk.pl
referent: licencjat Dorota Burakiewicz
Coll. Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-44-19
e-mail: dorota.burakiewicz@umk.pl
młodszy informatyk: mgr Piotr Chmielewski
e-mail: chmielewskip@umk.pl
młodszy informatyk: mgr Jakub Durbacz
Coll. Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 5
tel.: 56 611-48-69
e-mail: j.durbacz@umk.pl
starszy informatyk: mgr Bartosz Dyjeciński
pok.: 5
tel.: 56 611-46-48
e-mail: Bartosz.Dyjecinski@umk.pl
starszy informatyk: mgr Grzegorz Markowski
pok.: 5
tel.: 56 611-48-05
e-mail: grzegorzmarkowski@umk.pl
młodszy informatyk: mgr Adrian Nowak
e-mail: adriannowak@umk.pl
informatyk: inż. Paweł Szymański
pok.: 5
tel.: 56 611-22-35
e-mail: paw.szym92@umk.pl
młodszy informatyk: mgr Krzysztof Umiński
pok.: 5
tel.: 56 611-20-78
e-mail: uminski@umk.pl

PRACOWNIA KOMPUTERYZACJI TOKU NAUCZANIA

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Kierownik - mgr Mariusz Czerniak

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 201
tel.: 56 611-2731
e-mail: Mariusz.Czerniak@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: dr Aleksandra Boniewicz
pok.: 202
tel.: 56 611-2758
e-mail: Aleksandra.Boniewicz@umk.pl
starszy informatyk: Miłosz Kuźma
tel.: 56 611 2080
e-mail: mkv@umk.pl
informatyk: dr Dariusz Skrenty
pok.: 201
tel.: 56 611-2732
e-mail: Dariusz.Skrenty@umk.pl