Pracownia Sieci Uczelnianej

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

fax: 56 611-2725
e-mail: psu@uci.umk.pl

Zadania i usługi:

 

  • obsługa wszystkich uniksowych serwerów uniwersyteckich w zakresie instalacji i konserwacji oprogramowania;
  • zarządzanie siecią uniwersytecką do punktu styku z siecią lokalną;
  • zarządzanie usługami poczty elektronicznej, DNS (domeny uniwersyteckie i domena .torun.pl);
  • utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego, m.in. serwer WWW, usługi katalogowe LDAP, FTP dla UMK i sieci TORMAN;
  • definiowanie polityki bezpieczeństwa, śledzenie potrzeb w tym zakresie, tworzenie narzędzi wspomagających egzekwowanie polityki bezpieczeństwa;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie serwisów sieciowych;
  • zarządzanie kontami studentów i pracowników UMK na serwerach centralnych;
  • wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z centralnych usług sieciowych oraz konfiguracji laptopów w celu korzystania z sieci bezprzewodowej;
  • nadzór nad stanowiskami dostepu do internetu w BU.
Kierownik - mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 210
tel.: 56 611-2740
fax: 56 611-2725
e-mail: mgw@umk.pl

Pracownicy

starszy informatyk: mgr Michał Gasewicz
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: genn@umk.pl

administrator serwerów UMK

specjalista inżynieryjno-techniczny: Henryka Grażyna Majchrzakowska
Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 141
tel.: 56 611-2205
e-mail: Grazyna.Majchrzakowska@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Ewa Skrenty
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: efa@umk.pl

administrator serwerów UMK

specjalista informatyk: mgr Łukasz Zygmański
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: vins@umk.pl

administrator serwerów UMK