Pracownia Komputeryzacji Administracji Uczelni

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Gagarina 11, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-44-19
e-mail: pkau@umk.pl

Zadania i usługi:

 

  • wdrażanie, nadzór i rozwój centralnych systemów do zarządzania,
  • nadzór nad komputerowymi stanowiskami pracy w jednostkach organizacyjnych administracji centralnej,
  • obsługa serwerów administracji centralnej,
  • obsługa lokalnej sieci komputerowej administracji centralnej i nadzór nad jej rozbudową,
  • wsparcie pracowników administracji centralnej w zakresie obsługi systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.
Kierownik - mgr Tomasz Piontek

Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 5 B
tel.: 56 611-44-19
fax: 56 611-27-25
e-mail: Tomasz.Piontek@umk.pl

Z-ca Kierownika - mgr Bogusława Pitulska

Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 5 H
tel.: 56 611-47-77
fax: 56 611-27-25
e-mail: Boguslawa.Pitulska@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr inż. Rafał Błachnio
pok.: 5 A
tel.: 56 611-43-82
fax: 56 611-27-25
e-mail: Rafal.Blachnio@umk.pl
referent: licencjat Milena Bujałkowska
pok.: 5 A
tel.: 56 611-44-19
fax: 56 611-27-25
e-mail: milenabujalkowska@umk.pl
informatyk: mgr Piotr Chmielewski
pok.: 5 A
tel.: 56 611-43-82
fax: 56 611-27-25
e-mail: chmielewskip@umk.pl
informatyk: mgr Jakub Durbacz
pok.: 5 D
tel.: 56 611-48-69
fax: 56 611-27-25
e-mail: j.durbacz@umk.pl
starszy informatyk: mgr Bartosz Dyjeciński
pok.: 5 F
tel.: 56 611-46-48
fax: 56 611-27-25
e-mail: Bartosz.Dyjecinski@umk.pl
starszy informatyk: mgr Grzegorz Markowski
pok.: 5 H
tel.: 56 611-48-05
fax: 56 611-27-25
e-mail: grzegorzmarkowski@umk.pl
informatyk: mgr Adrian Nowak
pok.: 5 G
tel.: 56 611-22-35
fax: 56 611-27-25
e-mail: adriannowak@umk.pl
informatyk: inż. Krzysztof Sygocki
pok.: 5 D
tel.: 56 611-20-78
fax: 56 611-27-25
e-mail: sygocki@umk.pl
informatyk: inż. Paweł Szymański
pok.: 5 G
tel.: 56 611-22-35
fax: 56 611-27-25
e-mail: paw.szym92@umk.pl