ESET PROTECT Entry On-Prem

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersytet dysponuje licencją ESET PROTECT Entry On-Prem dla 6000 stanowisk ważną do dn. 11.12.2023 r.

Informacji na temat instalacji pakietu udziela Helpdesk UCI - tel. 56-611-27-27.
Pakiet instalują pracownicy UCI.

UWAGA! Licencja obejmuje wyłącznie komputery będące własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (czyli posiadające numer inwentarzowy UMK).

Informacje na temat poziomu wsparcia oferowanego przez firmę ESET dla poszczególnych wersji produktu dostępne są na stronie producenta. Wersja zainstalowanego na komputerze produktu jest wyświetlana po umieszczeniu kursora myszy na ikonce programu: Eset3 ico.png, Eset4 ico.png, Eset5 ico.png albo Eset6-8 ico.png, znajdującej się na pasku zadań (obok zegara) lub bezpośrednio w programie, w zakładce 'POMOC i OBSŁUGA'.